Het mag

Het is gewoon winterkou en het duurt nog geen kilometer. Maar op deze donderdagmorgen fiets ik een mythische tocht naar mijn werk – het dappere Stormkind belegert de onzalige elementen, barre poolkou slaat zijn wangen vleesrood, het glaast hem om de ogen en zijn hart...